G
F
E
D
C
B
A

Artvin Enerji Kimlik Belgesi

Artvin Enerji Kimlik Belgesi


Artvin Enerji Kimlik Belgesi Enerji Kimlik Belgesi teklifi almak için TIKLAYIN

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) NEDİR?

       “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

           Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi;

Yeni binalarda; 01.01.2011 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

 

Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar ) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

 

-         Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalara yönelik düzenlenmesi gerekmektedir.

 

1        Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

2        Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

3        Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

4        Seralar, Atölyeler,

5        Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo,

ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

6        Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

7        Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat

Teşkilatı Müsteşarlığı binaları.

 

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır