G
F
E
D
C
B
A

Enerji Kimlik Belgesi

 

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

 

          “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

 

ENERJİ KİMKİL BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

 

          Enerji Kimlik Belgesi binanızın;

Enerji tüketimi, ısıtma ve soğutma ihtiyacı, yalıtım durumu, sera gazı salınım oranı, yenilenebilir enerji kullanım durumu gibi özelliklerini gösterir. Bu özellikler Enerji Kimlik Belgesinde A-G arasında sınıflandırılarak binanızın enerji perfomansı beyaz eşyalarda olduğu gibi özet şekilde görünür. Ayrıca Enerji Kimlik Belgesinde binanızın adresi, daire sayısı, inşaat alanı, adresi ve her binaya ait özel bir kimlik numarası olan UAVT bina numarası gibi binanıza özel bilgiler bulunmaktadır.

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR ?

 

          Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 2008 yılında çıkartılan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca 2011 yılından itibaren zorunlu kılınmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu iki kademeli olarak başlamıştır. Kanun uyarınca bina tipleri ikiye ayrılmıştır; 2011 yılından önce yapılan binalar mevcut bina 2011 yılından sonra yapılan binalar ise yeni bina olarak sınıflandırılmıştır.

Yeni Bina      : 2011 yılından sonra yapı ruhsatı alan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan yapı kullanma izni verilmemektedir. Yani Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan yeni binalara bağlı bulundukları belediyeler tarafından oturum izni verilmemektedir.

Mevcut Bina : 2011 yılından önce yapı ruhsatı alan binalara ise Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almaları için 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. 

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NE KADAR GEÇERLİDİR ?

 

          Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu süre içinde binanın enerji sınıfına etki edecek esaslı bir tadilat yapılması yada binaya ısı yalıtımı (mantolama) yapılması gibi durumlarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 'nin bir yıl içinde yenilenmesi gerekir.

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİNDEKİ ENERJİ SINIFLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR ? 

 

a) Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi (ısıtma, soğutma, elektrik tüketimi, yenilenebilir enerji kullanım oranı vb.)

b) Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,

c) Bu değerlerin referans bir bina’nınki ile kıyaslanması,

d) Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ TÜM BİNALARDA ZORUNLUMUDUR ?

 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM 

          

          Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alırken dikkat etmeniz gereken hususlar şu şekildedir ; 

Yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmemeniz halinde binanıza düzenlenen Enerji Kimlik Belgesinde gerçeğe aykırı bilgiler bulunabilir ve buda enerji kimlik belgenizin iptal edilmesine sebep olabilir. Mağduriyet yaşamamanız açısından Enerji Kimlik Belgesi başvurusu yaparken yukarıdaki hususlara dikkat ediniz.