G
F
E
D
C
B
A

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR? SÜREÇLERİ NELERDİR?

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR? SÜREÇLERİ NELERDİR?

 

CEVAP:

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLEME YETKİSİNİN ALINMASI;

Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlarca BEPTR2 sistemi kullanılarak düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen EVD(Enerji Verimliliği Danışmanlık) şirketlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sisteme erişim yetkisi verilmesi ile oluşur. 

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN DÜZENLENME VE ONAY AŞAMALARI;

Enerji Kimlik Belgesi yekili şirket çalışanı BEP sertifikasına sahip mühendislerce BEPTR2 sistemine işlenir ve bakanlık onayına sunulur. Düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi'nde uygunsuzluk yoksa elektornik ortamda Bakanlıkça onaylanır ve yetkili şirkete gönderilir. Yetkili onaylanan belgeyi talep sahibine ulaştırır.