G
F
E
D
C
B
A

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLUMUDUR ?

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLUMUDUR ?

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ aşağıda belirtilen binalar dışında tüm binalarda zorunludur.

 

1        Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

2        Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

3        Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

4        Seralar, Atölyeler,

5        Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo,

ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

6        Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

7        Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat

Teşkilatı Müsteşarlığı binaları.

enerji kimlik belgesi enerji kimlik belgesi nasıl alınır enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur enerji kimlik belgesi almamanın cezası varmıdır enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar ekb nedir ekb belgeleri bina enerji kimlik belgesi en