G
F
E
D
C
B
A

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN KAPSAMI NEDİR?

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN KAPSAMI NEDİR?

 

CEVAP:

 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve eki niteliğinde olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince 50m2 ve üzeri büyüklüğe sahip olan tüm özel, ticari, konut ve  kamu binaları(aşağıda açıklanan ve özel kanun yada kanunlara tabi kamu binaları hariç tutulmuştur) bina yönetimi, site yönetimi, yetkili müdürler ve binayı yapanlar yada yaptıranlar  yetkili kuruluşlara başvurarak yasal süre içinde binalarına ait Enerji Kimlik Belge’lerini düzenletmek, bir nüshasını bina girişinde rahatça görülebilecek bir yere asmak, bir nüshasını yönetim dosyasında muhafaza etmek ve tüm bağımsız bölüm sahiplerine ıslak imzalı birer örneğini dağıtmak zorundadır.

         Yasa gereği Enerji Kimlik belgesi olmadan bina yada daire sahipleri alım satım kiralama gibi resmi işlemleri yapamayacaklar.

            Yine aynı yasa kapsamında binalarına ısı yalıtımı yaptırmak isteyen yönetimler için dikkat etmeleri gereken   teknik hususlar ve sözleşmelerinde bulunması gereken asgari şartlar 28 Nisan 2017 tarih ve 30051 sayılı Resmi Gazete ve ekinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Yalıtım yaptırırken bu hususlara dikkat edilmesi mağdur olmanızı engelleyecektir. Binanıza ısı yalıtımı(mantolama) yaptırmadan önce resmi kurumlar ve resmi yetkili  enerji verimliliği danışmanlık kuruluşlarından destek alınız.