G
F
E
D
C
B
A

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE ALAKALI BİLİNÇLENDİRME VE DESTEK FAALİYETLERİ NELERDİR ?

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE ALAKALI BİLİNÇLENDİRME VE DESTEK FAALİYETLERİ NELERDİR ?

Günlük Yaşamda Enerji Kullanımı
Çağımızda, kişi başına enerji tüketimi bir gelişmişlik göstergesi olmaktan çıkmış durumda. Artık amaç; kişi başına enerji tüketimini artırmak değil, bir birim enerji ile en fazla üretimi ve refahı yaratmaktır.

Günümüzde 120 metrekarelik 4 kişilik birailenin evinde sadece yemeklerin pişirilmesi ve saklanması, bulaşık ve çamaşırların yıkanması, eğlence araçlarının kullanılması ve aydınlatma için harcanan enerji yılda 6.000 kWh civarındadır. Ve bugün Türkiye’de yaşayan herkes yılda en az 5 ton karbondioksit üreterek küresel ısınmayı artırıyor ve çevreye zarar veriyor. Ancak enerji verimliliği sağlayacak küçük önlemlerle bunun önüne geçmek mümkün.

                                                                           

Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardıve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerdeise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması anlamına geliyor.

Enerji verimliliği iki biçimde gerçekleştirilebiliyor:
Birincisi; doğrudan enerji verimli ev, araba ve cihazları kullanmak, alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşuyor.
İkincisi ise dolaylı enerji verimliliği yöntemi olup; mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini azaltmak, enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleşim yerlerini düzenlemek, ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiş yapmak gibi önlemleri kapsıyor.

                                             

Enerji verimliliğini kendi hayatımızdan başlatırsak, bu yönde yapılacak geniş çaplı çalışmalara da katkıda bulunmuş oluruz. Verimli tüketmek de bir tür üretmektir. Felsefemiz, tüketici yerine kullanıcı olmak ve gerektiği kadar kullanmak olmalıdır. Enerji verimliliğini bir yaşam biçimi haline getirmek, aslında bu işin püf noktası… Yaşamın her alanında çevreye olan etkimizin farkındalığı ile hareket edip her fırsatta yaratıcılığımızı kullanarak en az zarar vermek için çabalarsak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabiliriz.

Aydınlatma ve Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği
Isıtma ve Yalıtım
Ulaşımda Enerji Verimliliği

ÖNEMLİ LİNKLER

Türkiye Sürdürürülebilir Enerji Finansman Programı
Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı
 Diğer Bilinçlendirme Çalışmaları
Kamu Binalarında Yalıtım Uygulamaları ve Aydınlatma konularındaki Enerji Tasarrufu ve Uygulama Potansiyellerini belirlemek için düzenlenen Kamu Binaları Bilgi Formu

18 Mayıs 2010 tarihli ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı Çalıştay Sunumları
01-Mechanisms for sustainable energy efficiency - the need for energy management standards
02-UNIDO Activities on Improving Energy Efficiency in Turkey
03-Turkey experience in ISO PC 242- Energy Management
04-Energy Management Standardization
05-Energy Management Programs in Turkey
06-Overview and structure of an Energy Management System
07-Energy planning
08-Implementation and operation
09-Checking and Management review
10-International experiences with energy management standards supporting policies
11-ISO 50001 - Opportunities and Challenges

İDKK Ulusal Bildirim Anket Formu
Üst Yazılar
1-Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
2-Birliğe Bağlı Olmayan Diğer Çimento Fabrikaları
3-Demir-Çelik Üreticileri Derneği
4-Derneğe Bağlı Olmayan Diğer Demir-Çelik Fabrikaları

Anket Formları
1-İDKK Ulusal Bildirim Anket Formu
2-İDKK Ulusal Bildirim Anket Formu - Arkocak
3-İDKK Ulusal Bildirim Anket Formu - Entegre

TAIEX Workshop Sunuları
1-Workshop on Demand Side Management
2-Introduction of DSM Programs
3-Energy Efficiency in Household Appliances
4-DSM in the Electricity Market
5-Market Transformation for Energy Efficient Appliances
6-DSM Policy Initiatives
7-Energy Efficiency in Turkey
8-Evaluation and Reporting of the Impact of DSM Programs
9-Good Practises of DSM in Flanders/Belgium
10-DSM in Competitive Market
11-DSM Experiences in Nordic Countries
12-Large-Scale Integration of Renewable Energies in Supply Structures by DSM
13-DSM in Energy Policies
14-TEDAŞ
15-Market Mechanisms for Energy Efficiency: White Certificates in Italy

enerji verimliliği enerji verimliliği kanunu 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu binalarda enerji performansı enerji kimlik belgesi enerji verimliliği destekleri