G
F
E
D
C
B
A

MANTOLAMA YAPTIRMAK ZORUNLUMUDUR ?

MANTOLAMA YAPTIRMAK ZORUNLUMUDUR ?

 

CEVAP:

Bina tipleri kanunla ikiye ayrılmaktadır. Birincisi mevcut bina, ikincisi yeni bina. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve eki niteliğinde olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre 2011 yılından önce ruhsat almış binalar mevcut bina, 2011 yılından sonra ruhsat almış olanlar ise yeni bina tanımlamasına girmektedir. 

Mevcut Binalarda yani 2011 yılından önce ruhsat almış olan binalarda herhangi bir mantolama(ısı yalıtımı) yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat yeni binalarda yani 2011 yılından sonra ruhsat almış binalarda ısı yalıtımı yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.