G
F
E
D
C
B
A

sss

Yeşil Enerji - EKB - Enerji Kimlik Belgesi

Kuruluşumuz 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Hükümlerine Göre Enerji Verimliliği ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Yürütmekle Görevlidir.